Inauguracja pracy kopalni

Kruszywa dla rozwoju regionu i kraju – startujemy!

W okolicy miejscowości Kluczowa otwarta została nowa, odkrywkowa kopalnia kruszyw skalnych, które będą wykorzystane jako surowiec do budowy infrastruktury drogowej
i kolejowej zarówno w naszym regionie jak i w całej Polsce.

Inauguracja pracy kopalni odbyła się w środę 14 listopada z udziałem zaproszonych gości. Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych – powiatowych i gminnych, sołtysi wsi Kluczowa oraz Brodziszów, reprezentanci urzędu górniczego, przedstawiciele współpracujących z nami firm i instytucji.

W okolicznościowym przemówieniu prezes spółki G.A.M. Kluczowa Piotr Michałowski podziękował zebranym, podkreślając jak wielkim wyzwaniem jest to przedsięwzięcie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii materiałów z inauguracji

– Jako inżynier górnik mam zaszczyt otwierać po raz kolejny, od podstaw nową kopalnię. Takie wydarzenie jest tak naprawdę spełnieniem zawodowym dla górnika i dlatego dzisiejsza uroczystość jest dla mnie bardzo ważna. Dziękuję przedstawicielom naszych udziałowców, że dali mi tę szansę- powiedział prezes Michałowski.

– Nasz projekt jest wyjątkowo wymagający. Mam tu na myśli zarówno lokalizację jak i skomplikowaną budowę geologiczną złoża. To projekt, który wymusza bardzo indywidualne podejście do wielu zagadnień. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania, dzięki którym, w co wierzę, nasz projekt będzie miał wielką szansę stać się innowacyjny – dodał Piotr Michałowski.

Przypomnijmy, że celem strategicznym projektu jest zbudowanie i zachowanie pozycji jednego z istotnych dostawców kruszyw skalnych – łamanych. Zakładamy, że w latach 2019-2023 nastąpi ekspansja w obszarze produkcji kruszyw, co będzie podstawą rozwoju spółki. Zgodnie z prognozami krajowymi i zatwierdzonymi rządowymi planami strategicznymi dotyczącymi budownictwa infrastrukturalnego na lata 2018-2025 powinny być okresem wzmożonych inwestycji drogowych, z kulminacją przypadającą na lata 2019-2021 (projekty drogowe + kolejowe).

Po oficjalnej części zaproszeni goście udali się na poczęstunek do lokalnej świetlicy wiejskiej w Kluczowej.

Kolejnym wydarzeniem jakie planujemy zorganizować dla wszystkich chętnych wiosną 2019 będzie „Dzień Otwarty Kopalni Kluczowa”. O terminie i programie tego Dnia będziemy informować ze stosownym wyprzedzeniem.