Produkty

W początkowym okresie działalności kopalni planujemy produkcję kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm i 0/63 mm, kruszywa na podsypkę kolejową 31,5/50 mm oraz kruszywa grubego 31,5/63 mm. Produkty te wykorzystywane są przy budowie oraz modernizacji linii kolejowych, autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz jako warstwy podbudowy zasadniczej i pomocniczej głównych arterii komunikacyjnych. W kolejnym etapie uruchomimy produkcję pełnego asortymentu kruszyw, tj.: kruszywo grube 2/5 mm, 2/8 mm, 5/8 mm, 8/11 mm, 8/16 mm, 11/16 mm, 16/22 mm oraz kruszywo drobne 0/2 mm. Kruszywa produkowane ze złoża amfibolitu, migmatytu i granodiorytu „Kluczowa” znajdą szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym, kolejowym, hydrotechnicznym oraz jako kruszywa do betonu.

Kontakt

Dział Handlowy

Dyrektor Handlowy – Wojciech Małecki

tel.: +48 695 329 505

Zastępca Dyrektora Handlowego – Anna Grafender-Gajda

tel.: +48 661 546 877

Zapraszamy do zadawania pytań


Dział Kontroli Jakości

Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości i Rozwoju – Ela Sobocińska

tel.: +48 605 993 863