O projekcie

Przedmiotem naszej działalności jest eksploatacja złóż surowców skalnych (amfibolit, migmatyt, granodioryt) oraz produkcja wysokiej jakości kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego, a także hydrotechnicznego. Planowana inwestycja zakłada w pierwszej kolejności uruchomienie i produkcję kruszyw pochodzących ze złoża Kluczowa, a docelowo z dwóch pozostałych posiadanych przez inwestora złóż: Brodziszów-Kłośnik oraz Kopalnia Sjenitu Brodziszów I.
Wpływ na decyzję o realizacji inwestycji w Kluczowej miały przede wszystkim korzystne zmiany na polskim rynku kruszyw naturalnych łamanych (istotny wzrost popytu), a także korzystna lokalizacja
i wielkość zasobów złoża Kluczowa oraz wysoka jakość występujących w nim kruszyw.
Kruszywa Skalne Sp. z o.o. posiada komplet dokumentów, który umożliwił rozpoczęcie eksploatacji złoża Kluczowa.
Główne walory złoża Kluczowa:

  • zasoby bilansowe wynoszące na dzień 31.12.2017 r. to 24 mln ton, w tym: granodioryt 2,9 mln t, amfibolit 4,1 mln t, migmatyt 16,9 mln t,
  • korzystna lokalizacja w województwie dolnośląskim; bezkonfliktowe połączenie drogą kołową
    z drogą krajową nr 8, załadunek na transport kolejowy od chwili rozpoczęcia produkcji na stacji Ząbkowice Śląskie oddalonej od złoża ok 9 km, możliwość budowy własnej bocznicy (czynna linia kolejowa nr 137 przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Kruszywa Skalne Sp. z o.o.),
  • możliwość poszerzenia zasobów,
  • możliwość zainstalowania docelowo, dla Projektu Docelowego (trzy złoża) istotnych zdolności produkcyjnych (produkcja w przyszłym Zakładzie Stacjonarnym oraz Zakładzie Mobilnym),
  • możliwa produkcja kruszywa dla budownictwa drogowego, kolejowego oraz jako składnik wysokogatunkowych betonów.

Projektem docelowym jest stworzenie organizacji zarządzającej całością spraw związanych
z wydobyciem, produkcją i sprzedażą kruszyw budowlanych z wszystkich trzech posiadanych złóż.
Pierwszym etapem Projektu Docelowego jest uruchomienie złoża Kluczowa za pomocą podstawowego zestawu maszyn, w tym mobilnych maszyn przeróbczych, które umożliwiają najszybsze rozpoczęcie produkcji. Równolegle z rozpoczęciem eksploatacji na złożu Kluczowa będą prowadzone prace koncepcyjne i projektowe dotyczące Projektu Docelowego, którego głównymi elementami będzie stacjonarny zakład przeróbczy, system załadunku kolejowego wraz z bocznicą i inne, niezbędne elementy infrastruktury.

Dlaczego w naszym Logo występuje „R”?
Nasze logo to trzy wpisane w siebie litery „R”. Nawiązuje to wprost do tego że:

  • mamy do dyspozycji trzy rodzaje skał (z ang. Rock) – migmatyt, amfibolit i granodioryt,
  • dysponujemy trzema złożami,
  • będziemy produkować kruszywa dla wszystkich 3 rodzajów dróg: – drogi kołowe (z ang. Roads), drogi kolejowe (z ang. Railways) oraz drogi wodne (z ang. River).

Złoże Kluczowa