Remont drogi dojazdowej

I etap modernizacji drogi powiatowej zakończony

Po pozytywnym odbiorze i zatwierdzeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3162D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Kluczowej w kierunku Brodziszowa” oraz  formalnym zgłoszeniu prac w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl., zakończył się pierwszy etap inwestycji. Prace modernizacyjne, które zostały przeprowadzone na koszt spółki Kruszywa Skalne Sp. z o.o. umożliwią bezpieczne poruszanie się na tym odcinku drogi lokalnej.

Remont drogi dojazdowej

Planujemy dokonać modernizacji drogi dojazdowej z kopalni do drogi wojewódzkiej, aby zwiększyć jej nośność i przepustowość. Na obecnym etapie do Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich został złożony projekt przebudowy drogi w celu dokonania niezbędnych uzgodnień technicznych. Po uzgodnieniach z ZDP dokonamy stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

Jesteśmy zainteresowani jak najszybszym rozpoczęciem prac remontowych, dzięki którym znacząco poprawi się bezpieczeństwo ruchu na drodze lokalnej.