Remont drogi dojazdowej

I etap modernizacji drogi powiatowej zakończony

Po pozytywnym odbiorze i zatwierdzeniu przez Zarząd Dróg Powiatowych projektu pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3162D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 382 w Kluczowej w kierunku Brodziszowa” oraz  formalnym zgłoszeniu prac w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl., zakończył się pierwszy etap inwestycji. Prace modernizacyjne, które zostały przeprowadzone na koszt spółki G.A.M. Kluczowa umożliwią bezpieczne poruszanie się na tym odcinku drogi lokalnej.

Remont drogi dojazdowej

Planujemy dokonać modernizacji drogi dojazdowej z kopalni do drogi wojewódzkiej, aby zwiększyć jej nośność i przepustowość. Na obecnym etapie do Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich został złożony projekt przebudowy drogi w celu dokonania niezbędnych uzgodnień technicznych. Po uzgodnieniach z ZDP dokonamy stosownego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym.

Jesteśmy zainteresowani jak najszybszym rozpoczęciem prac remontowych, dzięki którym znacząco poprawi się bezpieczeństwo ruchu na drodze lokalnej.