Społeczna odpowiedzialność

Zaangażowanie społeczne – relacje ze społecznością lokalną są dla nas bardzo ważne. Staramy się być dobrym sąsiadem dla mieszkańców i dobrym partnerem dla samorządów gmin, w których prowadzimy działalność biznesową. Nasze relacje budujemy na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz współpracy przy działaniach i projektach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Działania społeczne naszej firmy koncentrują się na wspieraniu projektów lokalnych związanych z ekologią, edukacją, kulturą, sportem. Angażujemy się także w akcje charytatywne oraz przedsięwzięcia mające na celu poprawę bezpieczeństwa na lokalnych drogach.

mikolaj-gam-kluczowa-2018

Ochrona środowiska – ważnym aspektem naszej działalności jest ekologia. Staramy się odpowiedzialne zarządzać wpływem na środowisko. Planujemy m.in. kompensacyjne nasadzenie drzew wokół kopalni, tak aby osłaniały sąsiadujące budynki od pyłu i hałasu. Do akcji nasadzeń drzew zaprosimy do współpracy młodzież szkolną. Jeszcze przed rozpoczęciem działań wydobywczych, planujemy projekty obejmujące rekultywację terenów, na których działa kopalnia. Dzięki temu, po zakończeniu inwestycji szczegółowa analiza otoczenia pozwoli na dobór najlepszych form rekultywacji.

Miejsca pracy – dążymy do ciągłej poprawy jakości naszej działalności, starając się zapewnić dogodne warunki pracy wszystkim pracownikom. Obowiązkiem kierownictwa kopalni jest stworzenie i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas priorytetem.

Etyka biznesu – etyczne postępowanie jest podstawą naszych działań na każdej płaszczyźnie współpracy. Uczciwe praktyki rynkowe i relacje z klientami są fundamentem długofalowej współpracy, tak aby produkcja i dostawy wysokiej jakości kruszyw spełniały wymagania naszych odbiorców.