Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Kluczowej

24 stycznia br. w świetlicy wiejskiej odbyło się pierwsze, oficjalne spotkanie przedstawicieli Zarządu Spółki G.A.M. KLUCZOWA z mieszkańcami Kluczowej. W przyjaznej i otwartej atmosferze dyskutowano o współpracy kopalni ze społecznością lokalną.

Z inicjatywy Sołtysa Kluczowej w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami kopalni. Przybyłych powitał Prezes Zarządu Spółki G.A.M. Kluczowa – Piotr Michałowski, który w swoim wystąpieniu krótko przedstawił funkcjonowanie zakładu i zadeklarował gotowość współpracy ze społecznością lokalną i samorządem Kluczowej.

Sołtys Kluczowej, Pan Robert Kinasz zaproponował mieszkańcom przedyskutowanie potrzeb lokalnych i zaprosił do udziału w dyskusji. Mieszkańcy zgłaszali propozycje dotyczące najpilniejszych potrzeb i inwestycji. Większość obecnych na spotkaniu była zgodna, że najbardziej potrzebną inwestycją jest budowa chodnika w Kluczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej. Dzięki temu znacząco poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, którzy obecnie zmuszeni są korzystać z pobocza bardzo ruchliwej drogi. W trakcie dyskusji zgłoszono także opinie i uwagi związane z projektowaniem tej inwestycji, która wymaga m.in. przeprowadzenia procedur decyzyjnych z udziałem właścicieli gruntów. Prezes spółki G.A.M. Kluczowa zaproponował pomoc w pracach projektowych i czynnościach formalno-prawnych oraz zadeklarował współfinansowanie budowy chodnika.

Na zakończenie, przedstawiciele kopalni podziękowali mieszkańcom Kluczowej za udział w spotkaniu i zaprosili na Dzień Otwarty w kopalni, który zaplanowano na 15 czerwca br. Poinformowano także, że wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania kopalni można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.kruszywaskalne.pl lub bezpośrednio do pracowników zakładu w Kluczowej.