Akcja nasadzeń drzew Zielona Kopalnia

Obchody Dnia Ziemi 2019 to doskonała okazja na podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i naszej planety. Z tej okazji w ekologicznej akcji sadzenia drzew pod hasłem Zielona Kopalnia wzięli udział nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zwróconej, dzieci z Kluczowej wraz z pracownikami kopalni.

Z inicjatywy zarządu Spółki G.A.M. Kluczowa, kierującej kopalnią odkrywkową w Kluczowej 25 kwietnia br. zorganizowano ekologiczną akcję sadzenia drzew i krzewów pod hasłem: Zielona Kopalnia. Do wspólnego świętowania Dnia Ziemi zaproszono dyrekcję, nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zwróconej, do której uczęszczają dzieci z sąsiadujących z kopalnią miejscowości: Brodziszowa, Zwróconej, Sulisławic, Bobolic oraz dzieci z Kluczowej.


Zapraszamy do galerii zdjęć

Decyzję o przeprowadzeniu nasadzeń drzew i krzewów w sąsiedztwie Kopalni Kluczowa podjęto między innymi z przyczyn formalnych. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska działalność górnicza wywierająca wpływ na otoczenie musi zostać zrekompensowana przez inwestora. Kompensacja przyrodnicza przyjmuje rozmaite formy, jedną z nich jest tzw. nasadzenia zastępcze, czyli zastępowanie drzew wycinanych podczas uruchamiania odkrywek nowymi roślinami.

Jak to odbywa się w praktyce wyjaśnia Piotr Michałowski Prezes Zarządu Spółki:

„Wykonanie nasadzeń zastępczych następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miejski za tzw. przedwczesne wycięcie drzew i krzewów, w której określona jest opłata za wycinkę. Jeżeli wycinamy żywe drzewa na przedpolu odkrywek, to kopalnia jest zobowiązana za nie zapłacić lub posadzić nowe drzewa w innych miejscach. Jest to alternatywa dla uiszczania opłat. Ilość nasadzeń zastępczych powinna zasadniczo odpowiadać liczbie drzew i krzewów usuniętych. Jednak niekiedy za cenniejsze drzewa przelicznik jest trochę inny, za jedno wycięte drzewo sadzimy dwie lub trzy nowe rośliny. Miejsce oraz gatunki drzew wskazuje Urząd. W naszym przypadku odbywa się to na hałdzie, wzdłuż pasa drogi powiatowej. W sumie na terenie sąsiadującym z kopalnią chcemy posadzić ponad 1000 sztuk sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. To pierwsza tego typu akcja  naszej Spółce, którą na pewno będziemy chcieli powtarzać we współpracy z lokalną społecznością.”

O doborze gatunków drzew i krzewów i sposobie przeprowadzenia nasadzeń opowiada mgr inż. Przemysław Majorczyk, przewodnik sudecki i leśnik z wykształcenia nadzorujący akcję w Kopalni Kluczowa:

„Sadzimy w większości nasze gatunki rodzime: jodła pospolita, świerk, lipa, buk, dąb szypułkowy itd. Dobrano takie gatunki, które ze względu na warunki glebowe, klimatyczne oraz dodatkowo zwiększone zapylenie poradzą sobie na terenie Kopalni Kluczowa. Obecnie sadzimy gatunki w większości iglaste, ale docelowo będzie tutaj skład przyszłych drzewostanów mieszanych wielogatunkowych z podszytem. Gatunki liściaste będą w większych ilościach wprowadzane w kolejnych akcjach (wczesną wiosną oraz jesienią). Krzewy będą sadzone w skupiskach, tak aby stanowiły dodatkową ostoję dla ptaków. Są to także gatunki wytwarzające duże ilości atrakcyjnych odżywczo dla nich owoców (np. bez czarny i berberys). Do sadzenia została użyta dodatkowo ziemia ogrodnicza. Wcześniej na wierzchnią część nakładów ziemnych (z odkrywki)  została rozłożona warstwa min. 30 cm warstwa ziemi ornej. Po posadzeniu, drzewa i krzewy zostaną podlane, a w okresach bez deszczu będzie uruchamiany tzw. polowy system nawodnienia. Przerwy między drzewami i krzewami będą dodatkowo obsiane nasionami rodzimych gatunków, dziko występujących traw i kwiatów w celu zapobiegania erozji gleby.”

Nie będzie nas, będzie las…

Zaproszeni do udziału w akcji Zielona Kopalnia uczniowie z klas IV-VIII wraz z nauczycielami wyruszyli do Kluczowej w ramach rajdu pieszego  z przewodnikiem sudeckim. Podczas kilku-kilometrowej wędrówki, przewodnik opowiadał o cennych obiektach przyrodniczych i walorach krajobrazowych i ekologicznych regionu.

Na miejscu nasadzeń w Kluczowej przygotowano dla wszystkich niezbędne narzędzia i sprzęt ogrodniczy (łopaty, kilofy ogrodnicze, wiadra, rękawiczki itd.). Sadzonki – świerka pospolitego oraz jodły pospolitej dotarły z Nadleśnictwa Międzylesie, a pozostałe sadzonki oraz ziemia  zostały zakupione przez kopalnię w lokalnym gospodarstwie szkółkarskim w Zwróconej.

Na początek, pełniący rolę eksperta Przemysław Majorczyk przeprowadził  krótki, ale profesjonalny instruktaż sadzenia drzew i krzewów, tak aby wszyscy obecni dowiedzieli się, jak poprawnie postępować z sadzonkami. Tak przygotowani i wyposażeni w sprzęt ogrodniczy młodzi i starsi „ekologowie” rozpoczęli prace. Uczniowie wraz ze swoimi opiekunami w towarzystwie pracowników kopalni przez blisko trzy godziny sadzili przede wszystkim młode świerki, jodły i sosny, a także krzewy bzu czarnego, róży i berberysu. W sumie do godziny 12.45 udało się posadzić ponad 700 młodych roślin.

gam kruszywa skalne nasadzenia dyplomEko-poczęstunek

Dla wszystkich uczestników zielonej akcji nasadzeń przygotowano poczęstunek, który  także miał charakter prawdziwie ekologiczny. Wodę serwowano w papierowych kubeczkach,
a posiłek podano na papierowych talerzach, który z apetytem jedzono przy użyciu bambusowych sztućców. W ten sposób organizatorzy zadbali o to, by nie zaśmiecać środowiska odpadami i zwrócili uwagę młodzieży na poważny problem zanieczyszczenia Ziemi plastikiem.

„To od takich małych decyzji każdego z nas zależy przyszłość naszej planety” – podkreślił Piotr Michałowski pomysłodawca całej akcji.

Podziękowania i dyplomy dla młodych ekologów

Żeby uhonorować zaangażowanie i udział w akcji sadzenia drzew i krzewów, przedstawiciele Kopalni Kluczowa rozdali uczestnikom okolicznościowe upominki oraz dyplomy. Każdy
z uczniów otrzymał czapeczkę i  brelok z logotypem Zielonej Kopalni. Dla nauczycieli przygotowano ekologiczne torby ze słodką niespodzianką i pamiątkowe statuetki. W imieniu organizatorów podziękowania i gratulacje dla wszystkich uczestników i współpracowników przekazał Prezes Zarządu Spółki Kruszywa Skalne, Piotr Michałowski.