XIX Konferencja „KRUSZYWA MINERALNE”

Zapraszamy do galerii zdjęć

Surowce – Rynek – Technologie – Jakość

W dniach 24-26 kwietnia br. w Kudowie-Zdroju odbyła się XIX Konferencja KRUSZYWA MINERALNE, którą zorganizowały: Zarząd Oddziału SITG we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prezes Zarządu G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. Piotr Michałowski wygłosił referat pt. Kruszywa Skalne, Kopalnia Kluczowa – nowa inwestycja greenfield, perspektywy rozwoju i uwarunkowania środowiskowe, a zainteresowani uczestnicy Konferencji w liczbie ok. 70 zwiedzili naszą kopalnię.