Święto Chleba w Brodziszowie

W dniu 14 lipca br. w Brodziszowie odbyła się uroczystość – Święto Chleba. Ideą przewodnią wydarzenia było pokazanie szacunku dla chleba, jego roli w życiu człowieka i wielopokoleniowej tradycji. W imieniu Kopalni Kluczowa, Prezes Zarządu Spółki G.A.M Kluczowa Piotr Michałowski złożył organizatorom pisemne gratulacje oraz podziękowania za działalność upowszechniania kultury i tradycji ludowej oraz wyraził nadzieję, iż życzliwe relacje łączące Kopalnię ze społecznością wsi Brodziszów pozwolą na kontynuację współpracy w kolejnych latach działalności. Spółka G.A.M. Kluczowa, zgodnie ze swoją misją wsparła finansowo organizację wydarzenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć


Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentowały przepiękne, pachnące, bochny chleba upieczone według własnych, domowych receptur. Natomiast tradycję ludową – muzykę i śpiew zaprezentowało 12 lokalnych zespołów, w tym dwa dziecięce. Była to pierwsza tego typu uroczystość, która z pewnością będzie kontynuowana przez mieszkańców Brodziszowa w przyszłości.