KRUSZYWA SKALNE – nasz naturalny potencjał

Koniec roku, to dobra okazja do podsumowań. Kopalnia Kluczowa, należąca do spółki  Kruszywa Skalne rozpoczęła swoją działalność ponad rok temu. Był to rok  intensywnej pracy i rozwoju działalności produkcyjnej kopalni, która funkcjonuje na terenie powiatu i gminy Ząbkowice Śląskie.  Dzięki współpracy z mieszkańcami i lokalnym samorządem udało się również zrealizować kilkanaście znaczących projektów i inwestycji służących społeczności lokalnej. 

Kopalnia Kluczowa należąca po przekształceniach własnościowych do spółki Kruszywa Skalne funkcjonuje w województwie dolnośląskim od połowy 2018 r. Na Dolnym Śląsku znajdują się największe krajowe zasoby surowców skalnych. Są to głównie skały magmowe i matamorficzne, które w 98% są wydobywane właśnie tutaj. We wspomnianej grupie kopalin  występują unikatowe w skali kraju złoża amfibolitów, gabra, gnejsów, granodiorytów, melafirów, marmurów oraz większość wydobywanych w kraju granitów i bazaltów.  Szczególna koncentracja złóż  i co się z tym wiąże znacząca liczba kopalń  działa na Przedgórzu Sudeckim, w tym na terenie powiatu ząbkowickiego.  To właśnie tutaj zlokalizowane są trzy należące do naszej spółki złoża: Kluczowa, Brodziszów I, Brodziszów-Kłośnik, położone pomiędzy Kluczową, Brodziszowem i Sulisławicami.

Eksploatacja pierwszego ze złóż – Kluczowa rozpoczęła się ponad  rok temu, wraz z oficjalnym otwarciem Kopalni Kluczowa. Zakład, w którym na stałe pracuje obecnie ponad 20 osób to istotne przedsięwzięcie gospodarcze, które w praktyce oznacza realne korzyści rozwojowe w skali lokalnej i regionalnej. Znaczenie wydobywanych surowców wynika bezpośrednio z ich zastosowania. Większość inwestycji drogowych, kolejowych oraz budownictwa hydrotechnicznego wykorzystuje właśnie kruszywa naturalne i łamane, których produkcja odbywa się m.in. w Kopalni Kluczowa. Warto wymienić kilka przykładowych inwestycji, które korzystały z usług naszej kopalni: budowa suchych zbiorników retencyjnych „Roztoki Bystrzyckie” i „Boboszów”; przebudowa dróg powiatowych (np. drogi powiatowej nr 3189D Ziębice-Dębowiec) i wojewódzkich (DW 385 w Srebrnej Górze i 395 w Henrykowie); budowa „Camp Trzebień” czyli nowej bazy US Army w miejscowości Trzebień; budowa centrum logistycznego i hali produkcyjnej w Żórawinie koło Wrocławia; budowa krytego basenu w Ząbkowicach Śląskich. Kopalnia produkuje także wysokiej jakości tłuczeń wykorzystywany w inwestycjach kolejowych realizowanych w regionie.

Prowadzone w Kopalni Kluczowa wydobycie kopaliny i produkcja kruszyw, to także wymierne korzyści finansowe dla lokalnego samorządu i jego mieszkańców. Wpływy do budżetu gminy pochodzą nie tylko z podatku od nieruchomości, ale także aż 60% opłaty eksploatacyjnej trafia wprost do gminy Ząbkowice Śląskie, co umożliwia zaspokojenie części potrzeb lokalnych, których nie brakuje w żadnej polskiej gminie.

Z szacunku dla mieszkańców i środowiska

Priorytetem biznesowym spółki Kruszywa Skalne jest przede wszystkim poszanowanie interesów społecznych oraz troska o kwestie ekologiczne. Kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju, która w praktyce oznacza m.in. zaangażowanie w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska, aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. W ciągu dwudziestu miesięcy od uruchomienia Kopalni Kluczowa udało się  zrealizować kilkanaście ważnych projektów lokalnych, które przeprowadzono z naszym udziałem. Warto przypomnieć niektóre z nich:

  • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3162D (Kluczowa-Brodziszów),
  • remonty dróg lokalnych w okolicznych miejscowościach, np. w Brodziszowie,
  • remont torów na stacji Ząbkowice Śląskie,
  • przeprowadzenie nasadzeń kompensacyjnych prawie 1000 drzew i krzewów wokół Kopalni Kluczowa, we współpracy z uczniami z lokalnej szkoły podstawowej,
  • zainicjowanie projektu budowy chodnika dla mieszkańców Kluczowej (projekt w trakcie realizacji),
  • udostępnienie terenu kopalni w celu przeprowadzenia akcji ćwiczeniowych lokalnych jednostek Straży Pożarnej.

Aktywnie wspieramy także inicjatywy społeczne ważne dla okolicznych mieszkańców. Dzięki współpracy z parafią w Zwróconej dokonano wymiany okien w brodziszowskim zabytkowym kościele. Równie ważne są dla nas wydarzenia edukacyjne i kulturalne, które służą szerszej społeczności. W lipcu br. wspólnie z Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym zorganizowaliśmy w Ząbkowickim Ośrodku Kultury seminarium edukacyjne połączone z wystawą minerałów pt.: Góry, Skały, Minerały. W kolejnym miesiącu, wspieraliśmy jako partner kultową ząbkowicką imprezę pn.: Dni i Noce Krzywej Wieży. Nasza działalność została także pozytywnie zauważona w środowisku branżowym, co zaowocowało wizytą studyjną uczestników XIX Konferencji „Kruszywa Mineralne” na terenie Kopalni Kluczowa.

Jesteśmy przekonani, że szczególnie warto dbać o rozwój młodzieży naszej gminy, dlatego w nadchodzącym roku, we współpracy z lokalnymi szkołami, planujemy podjąć działania ukierunkowane na wsparcie rozwoju intelektualnego i artystycznego uczniów, a także wspomagać organizowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci.

Mamy nadzieję, że w Nowym 2020 Roku nasza działalność obfitować będzie w nowe wyzwania i projekty, dzięki którym zarówno sukcesy biznesowe, jak i działalność na rzecz społeczności lokalnej przyczynią się do rozwoju gminy i umocnienia dobrych relacji z mieszkańcami.