Komunikat Zarządu Spółki Kruszywa Skalne

W imieniu Zarządu Spółki „Kruszywa Skalne” informujemy, że na terenie Kopalni Kluczowa oraz w siedzibie Spółki podjęto wszystkie niezbędne decyzje i działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, podjęto decyzję o zmianie trybu pracy Kopalni Kluczowa. Nasi pracownicy w celu zapewnienia ciągłości dostaw i realizacji bieżących zamówień pracują obecnie w trybie jednozmianowym w godz. od 7:00 do 16:00.

Na terenie kopalni wdrożono również wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa, w tym zapewniono dostęp do środków odkażających i poinformowano pracowników o obowiązujących zaleceniach sanitarnych w tym względzie.

W sprawach dotyczących zamówień i odbioru kruszywa, uprzejmie prosimy naszych Klientów o kontakt z Dyrektorem Handlowym za pośrednictwem poczty elektronicznej: p.kempa@kruszywaskalne.pl lub telefonicznie: 661 546 877.

Klientów indywidualnych zapraszamy bezpośrednio na wagę w Kopalni Kluczowa. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy waga@kruszywaskalne.pl lub telefoniczny: 607 162 617.

W miarę możliwości prosimy o kontakt z Biurem Zarządu za pośrednictwem  poczty elektronicznej: biuro@kruszywaskalne.pl lub telefonicznie: 667 008 404.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Piotr Michałowski