Aktualności

Życzenia barbórkowe od Pana Burmistrza Ząbkowic Śląskich

Z okazji Barbórkowego Święta życzymy wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia oraz bezpiecznej pracy. 

Niech Święta Barbara – patronka wszystkich Górników nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny opieką oraz dodaje sił i wytrwałości, zapewniając poczucie bezpieczeństwa.

Szczęść Boże

Zarząd oraz Pracownicy Kopalni Kluczowa

Kruszywa dla rozwoju regionu i kraju – startujemy!

W okolicy miejscowości Kluczowa otwarta została nowa, odkrywkowa kopalnia kruszyw skalnych, które będą wykorzystane jako surowiec do budowy infrastruktury drogowej
i kolejowej zarówno w naszym regionie jak i w całej Polsce.

Inauguracja pracy kopalni odbyła się w środę 14 listopada z udziałem zaproszonych gości. Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych – powiatowych i gminnych, sołtysi wsi Kluczowa oraz Brodziszów, reprezentanci urzędu górniczego, przedstawiciele współpracujących z nami firm i instytucji.

Czytaj dalej