Aktualności

Zapraszamy do galerii zdjęć

Surowce – Rynek – Technologie – Jakość

W dniach 24-26 kwietnia br. w Kudowie-Zdroju odbyła się XIX Konferencja KRUSZYWA MINERALNE, którą zorganizowały: Zarząd Oddziału SITG we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska – Wydział Geoinżynierii Górnictwa i Geologii. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prezes Zarządu G.A.M. Kluczowa Sp. z o. o. Piotr Michałowski wygłosił referat pt. Kruszywa Skalne, Kopalnia Kluczowa – nowa inwestycja greenfield, perspektywy rozwoju i uwarunkowania środowiskowe, a zainteresowani uczestnicy Konferencji w liczbie ok. 70 zwiedzili naszą kopalnię.

Obchody Dnia Ziemi 2019 to doskonała okazja na podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i naszej planety. Z tej okazji w ekologicznej akcji sadzenia drzew pod hasłem Zielona Kopalnia wzięli udział nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Zwróconej, dzieci z Kluczowej wraz z pracownikami kopalni.

Z inicjatywy zarządu Spółki G.A.M. Kluczowa, kierującej kopalnią odkrywkową w Kluczowej 25 kwietnia br. zorganizowano ekologiczną akcję sadzenia drzew i krzewów pod hasłem: Zielona Kopalnia. Do wspólnego świętowania Dnia Ziemi zaproszono dyrekcję, nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zwróconej, do której uczęszczają dzieci z sąsiadujących z kopalnią miejscowości: Brodziszowa, Zwróconej, Sulisławic, Bobolic oraz dzieci z Kluczowej.

Czytaj dalej

24 stycznia br. w świetlicy wiejskiej odbyło się pierwsze, oficjalne spotkanie przedstawicieli Zarządu Spółki G.A.M. KLUCZOWA z mieszkańcami Kluczowej. W przyjaznej i otwartej atmosferze dyskutowano o współpracy kopalni ze społecznością lokalną.

Z inicjatywy Sołtysa Kluczowej w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami kopalni. Przybyłych powitał Prezes Zarządu Spółki G.A.M. Kluczowa – Piotr Michałowski, który w swoim wystąpieniu krótko przedstawił funkcjonowanie zakładu i zadeklarował gotowość współpracy ze społecznością lokalną i samorządem Kluczowej.

Czytaj dalej

Życzenia barbórkowe od Pana Burmistrza Ząbkowic Śląskich

Z okazji Barbórkowego Święta życzymy wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalń i ich Rodzinom wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia oraz bezpiecznej pracy. 

Niech Święta Barbara – patronka wszystkich Górników nieustannie otacza Was i Wasze Rodziny opieką oraz dodaje sił i wytrwałości, zapewniając poczucie bezpieczeństwa.

Szczęść Boże

Zarząd oraz Pracownicy Kopalni Kluczowa

Kruszywa dla rozwoju regionu i kraju – startujemy!

W okolicy miejscowości Kluczowa otwarta została nowa, odkrywkowa kopalnia kruszyw skalnych, które będą wykorzystane jako surowiec do budowy infrastruktury drogowej
i kolejowej zarówno w naszym regionie jak i w całej Polsce.

Inauguracja pracy kopalni odbyła się w środę 14 listopada z udziałem zaproszonych gości. Obecni byli przedstawiciele władz lokalnych – powiatowych i gminnych, sołtysi wsi Kluczowa oraz Brodziszów, reprezentanci urzędu górniczego, przedstawiciele współpracujących z nami firm i instytucji.

Czytaj dalej